دیجیتال مارکتینگ چیست


بازاریابی دیجیتال یا همان دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) روشی نوین در کسب و کارها بوده که به‌منظور افزایش فروش و یا گسترس سهم بازار، توسط ابزارهای دیجیتال فرآیندهای بازاریابی را انجام می‌دهند. اولین بخش مهم در این تعریف، استفاده از ابزارهای دیجیتال و جدیدی است که به‌سرعت در بین مردم فراگیر شده است. دومین بخش مهم مربوط...